Εγκατάσταση – Συντήρηση Μηχανών – Επισκευή

Το τεχνικό μας προσωπικό αναπτύσσει, σχεδιάζει και εκτελεί εγκαταστάσεις – συντήρηση για όλα τα είδη μηχανών, ψάχνει για πρακτικές λύσεις και διαχειρίζεται τον χώρο εγκατάστασης με προγραμματισμό για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μέχρι της τελικές δοκιμές στην θαλάσσια περιοχή.

Έχουμε επίγνωση των αναγκών των πελατών μας και δίνουμε προτεραιότητα στις επείγουσες επισκευές της εγκατάστασης στο πλοίο ή σε κάποιο σφάλμα σε συγκεκριμένο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, θέτοντας την ομάδα μας να εργαστεί και να επιλύσει το πρόβλημα, επιτρέποντας στο σκάφος να συνεχίσει δρομολόγιο.