Ανοξείδωτες Κατασκευές

Η TecMarine ειδικέυεται στις κατασκευές Ανοξείδωτων Σωληνώσεων που προορίζονται για σκάφη απλά & αναψυχής με ιδιαίτερη ποιότητα των έργων μας σε απαιτητικές κατασκευές.

Ανοξείδωτες Κατασκευές Σκαφών

Είναι εύκολο να δούμε το πλεονέκτημα της χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα ως δομικού υλικού για σκάφη λόγω της έλλειψης προβλημάτων διάβρωσης και μειωμένης συντήρησης κατά τη διάρκεια της ζωής του σκάφους.

Ανοξείδοτα Εξαρτήματα για σκάφη αναψυχής

Η 18-χρονη εμπειρία μας στην σωστή Μέτρηση, Κατασκευή και Εφαρμογή Ανοξείδωτων Σωληνώσεων σε σκάφη Αναψυχής (και όχι μόνο) μας δίνει την απαραίτητη ενέργεια για νέες και αξιοθάυμαστες δημιουργίες.

Σκάλα Σκάφους Ανοξείδωτη
Ανοξείδωτη Σκάλα Σκάφους